مرور برچسب

معرفی اسکنر Nessus

معرفي بهترين اسکنرهاي آسيب پذيري

سلام خدمت کاربران عزيز وب سايت تيم امنيتي و نرم افزاري SENSTEAM يکي از مهم ترين مسائل امنيتي سايت ها پيدا کردن آسيب پذيري آنها و رفع آسيب پذيري ها ميباشد.ما به دو صورت ميتوانيم اين آسيب پذيري ها را پيدا کنيم1. به صورت دستي2.توسط