مرور برچسب

هکتیویست

کشف هویت هکتیویست برزیلی نابود کننده 4800 سایت

 محققان هویت هکتیویست برزیلی که بیش از 4800 سایت را از بین برد کشف کردند یکی از بزرگترین اهداف هکران مورد هدف  قراردادن سایت و نشان دادن با افتخار آن در رسانه های اجتماعی میباشد. تا همه آن را ببینند.با این وجود، ترک یک چیز دیجیتالی که…