مرور برچسب

هکران جاسوسی چین

معرفی جاسوسان سایبری آسیا که 5 سال ناشناخته ماندند

معرفی هکران چینی- جاسوسان سایبری اخیراً مشخص شده که گروهی پیشرفته از هکرهای چین پشت یک کارزار جاسوسی سایبر پایدار قرار دارند. اشخاص دولتی در استرالیا ،اندونزی ، فیلیپین ، ویتنام ، تایلند ، میانمار و برونئی رامورد هدف تهدید قرار دهند.…